microbeam - x-ray microtomography, targeted irradiation
Home             Posters             Presentations             Publications             Events             Links             About Us             Contact    

|     2011     |     2010     |     2009     |  Applications of the Cracow X-Ray Microprobe in Tomography
J. Bielecki, S. Bozek, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek
ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 115, 2009
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/115/a115z219.pdf

X-ray microprobe - A new facility for cell irradiations in Krakow
S. Bożek, J. Bielecki, J. Baszak, , H. Doruch, R. Hajduk, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, Vol. 267, 2009
Article in Science Direct

Multipurpose X-ray microprobe in the IFJ PAN. Technical description
J. Bielecki, S. Bożek, J. Baszak, H. Doruch, R. Hajduk, J. Kowalska, T. Pieprzyca, Z. Szklarz,
J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek
Report No. 2025/AP, IFJ PAN, Krakow, 2009
http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/2009/2025.pdf?lang=pl

Metoda mikrotomografii komputerowej dla układu mikrowiązki promieniowania X
w zastosowaniu do wyznaczania porowatości i powierzchni właściwej skał

J. Bielecki, S. Bożek,, J. Lekki, Z. Stachura, J. Jarzyna, W.M. Kwiatek
Report No. 2034/AP, IFJ PAN, Krakow, 2009
http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/2009/2034.pdf?lang=pl

Faculty of Applied Spectroscopy, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, ul. Radzikowskiego 152, Kraków, Poland