microbeam - x-ray microtomography, targeted irradiation
Home             Posters             Presentations             Publications             Events             Links             About Us             Contact    

|     2011     |     2010     |     2009     |  Linia eksperymentalna do napromieniania pojedynczych żywych komórek przy stanowisku
mikrowiązki rentgenowskiej w IFJ PAN. Opis techniczny

S. Bożek, J. Bielecki, Z. Stachura, J. Lekki, M. Sienkiewicz, J. Œwierblewski, T. Pieprzyca, Z. Szklarz,
E. Dutkiewicz, A.Z. Hrynkiewicz, W.M. Kwiatek
http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/2011/2053.pdf?lang=pl

Faculty of Applied Spectroscopy, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, ul. Radzikowskiego 152, Kraków, Poland