MICROBEAM.EU
Mikrotomografia
Mikrotomografia

Rekonstrukcje 3D małych obiektów

Strona główna Mikrodozymetria

OPIS

W rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (µCT) obiekt znajduje się na obracającej się podstawce pomiędzy źródłem promieniowania (lampa rentgenowska) a kamerą rejestrującą promieniowanie rentgenowskie (matryca detektorów). Obrót wykonywany jest krokowo i przy każdym kroku kątowym kamera rejestruje obraz rentgenowski. Na podstawie zdjęć rentgenowskich obiektu widzianego pod różnym kątami można wykonać trójwymiarową rekonstrukcję wnętrza obiektu.

Poniższe rekonstrukcje i obrazy wykonał Jakub Bielecki na skonstruowanym w ramach pracy doktorskiej stanowisku rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej w IFJ PAN.

TRANZYSTOR

tranzystor przekrój
tranzystor baza kolektor emiter rekonstrukcja 3D

ANDEZYT

andezyt przekrój
andezyt obrazy rekonstrukcje 3D
andezyt rzut

MUSZLA

andezyt rzut
muszla rekonstrukcja 3D