MICROBEAM.EU
Mikrowiązka rentgenowska
Mikrowiązka rentgenowska

w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Mikrotomografia Mikrodozymetria

O PROJEKCIE

W 2007 roku w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej rozpoczęto budowę układu mikrowiązki rentgenowskiej. Konstruowane były dwa stanowiska pomiarowe: mikrotomografii komputerowej oraz mikrodozymetrii. W ramach projektu realizowane były dwie prace doktorskie. Na tej stronie zamieszczone zostały nasze publikacje, plakaty oraz prezentacje przedstawione na konferencjach. Dostępne są także prezentacje pozostałych prelegentów ze spotkań grupy COST w Krakowie i w Paryżu.

Obie linie eksperymentalne wykorzystują jedno wspólne źródło promieniowania rentgenowskiego, którym jest lampa rentgenowska typu otwartego z mikroogniskowaniem. Promieniowanie jest emitowane z ogniska, które ma średnicę około 2 mikrometrów. Umożliwia to uzyskanie obrazów 3D o wysokiej rozdzielczości w mikrotomografii, jak również umożliwia precyzyjne napromienianie po ponownym zogniskowaniu stożkowej wiązki wychodzącej ze źródła.

Mikrotomografia

Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (µCT) jest nieniszczącą metodą, szeroko stosowaną w różnych dyscyplinach. Obrazuje wewnętrzną strukturę badanych obiektów, określoną poprzez rozkład gęstości i składu atomowego.
Metoda rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej jest stosunkowo łatwa w zastosowaniu, zapewniając jednocześnie wysoką rozdzielczość przestrzenną (ok. 10 µm). Zobacz galerię obrazów µCT

Mikrodozymetria

W celu napromieniowania obiektów o mikroskopowych rozmiarach promieniowanie pochodzące ze źródła jest ponownie skupiane na próbce za pomocą układu ogniskującego.
Średnica wiązki zogniskowanej wiązki to ok 20 µm, a minimalny powtarzalny krok pozycjonerów próbek jest mniejszy niż 1 µm. Przesłona wiązki (shutter) ustawia precyzyjny czas naświetlania od 120 ms. Zobacz stronę mikrodozymetrii

PLAKATY

Construction and implementation of x-ray microbeam

Układ uCT

Lampa rentegnowska, projekt układu, pierwsze eksperymenty.

Investigations of elemental content, microporosity, and specific surface area 
of porous rocks using ion and X-ray microprobes

Porowatość skał

Badania porowatości skał metodą mikrotomografii komputerowej.

x-ray microbeam resolution optimization

Zdolność rozdzielcza

Pomiary zdolności rozdzielczej lampy, metody ogniskowania.

x-ray targeted irradiation

Napromienianie

Parametry układu do napromieniania pojedynczych komórek.

cells irradiation complementary lines x-ray and proton microbeam

Dwie mikrowiązki

Mikrowiązki rentgenowska oraz protonowa do naświetlań komórek.

PC3 cells irradiation with x-ray microbeam

Mikroskop

System podglądu próbki, mikroskop optyczny i pierwsze obrazy komórek.

x-ray microbeam single cells irradiation

Pierwsze wyniki

Monochromatyzacja wiązki, wyniki pierwszych eksperymentów.

PREZENTACJE

x-ray microprobe computed microtomography

Mikrotomografia

Lampa rentegnowska, projekt układu, pierwsze rekonstrukcje 3D obiektów.

x-ray microprobe cells irradiation

Napromienianie układ

Pomiary zdolości rozdzielczej lampy i rozmiar zogniskowanej wiązki

x-ray microprobe cells irradiation in Polish

Napromienianie układ [PL]

Pomiary rozdzielczości lampy i rozmiar wiązki - wersja polska

x-ray microbeam cells irradiation

Eksperyment

Opis układu, eksperyment, rozmiar zogniskowanej wiązki, wybarwianie komórek

PUBLIKACJE

X-ray microbeam stand-alone facility for cultured cells irradiation

S. Bożek, J. Bielecki, A. Wiecheć, J. Lekki, Z. Stachura, K. Pogoda, E. Lipiec, K. Tkocz, W. M.Kwiatek

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms

Application of Focused X-ray Beams in Radiation Biology

J. Lekki, J. Bielecki, S. Bożek and Z. Stachura

Short Wavelength Laboratory Sources: Principles and Practices

Computed microtomography and numerical study of porous rock samples

J. Bielecki, J. Jarzyna, S. Bożek, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek

Radiation Physics and Chemistry

Phase contrast imaging of lightweight objects using microfocus X-ray source and high resolution CCD camera

Z. Zaprazny, D. Korytar, V. Ac, P. Konopka, J. Bielecki,

Short Wavelength Laboratory Sources: Principles and Practices

Preliminary Investigations of Elemental Content, Microporosity, and Specific Surface Area of Porous Rocks Using PIXE and X-ray Microtomography Techniques

J. Bielecki, S. Bożek, E. Dutkiewicz, R. Hajduk, J. Jarzyna, J. Lekki, T. Pieprzyca, Z. Stachura, Z. Szklarz, W.M. Kwiatek

ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 121 (2012)

X-ray microbeam stand-alone facility for cultured cells irradiation

S. Bożek, J. Bielecki, A. Wiecheć, J. Lekki, Z. Stachura, K. Pogoda, E. Lipiec, K. Tkocz, W. M.Kwiatek

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms

Experience with imaging by using of microfocus x-ray source

Z. Zaprazny, D. Korytar, F. Dubecky, V. Ac, Z. Stachura, J. Lekki, J. Bielecki, J. Mudron

Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, VOL. 61, NO. 5, 2010, 287–290

Applications of the Cracow X-Ray Microprobe in Tomography

J. Bielecki, S. Bożek, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek

ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 115, 2009

X-ray microprobe - A new facility for cell irradiations in Krakow

S. Bożek, J. Bielecki, J. Baszak, , H. Doruch, R. Hajduk, J. Lekki, Z. Stachura, W.M. Kwiatek

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, Vol. 267, 2009